Slimmer werken,
blije klanten

Zo verbeter je bedrijfsprocessen met Lean

Het idee achter het inrichten van bedrijfsprocessen is vaak om het werk te standaardiseren of te vereenvoudigen. Er wordt dan volgens dezelfde werkwijze gewerkt dus de kans op fouten is minder… toch? Om erachter te komen of de huidige manier van werken daadwerkelijk het meest efficiënt is, is het nuttig om gebruik te maken van de Lean methodiek. Hoe de Lean methodiek in combinatie met haar tools ook jouw bedrijfsprocessen kan verbeteren, lees je in deze blog.

voordelen lean

De definitie van een bedrijfsproces

Om bedrijfsprocessen te kunnen verbeteren is het allereerst handig om te begrijpen wat een bedrijfsproces eigenlijk is. De definitie van Teun W. Hardjono en R. Bakker luidt als volgt: “Een ordening van activiteiten om een product of dienst te leveren die toegevoegde waarde biedt aan de klant”. Centraal binnen deze definitie staat ‘de klant’. Belangrijk om te weten is dat dit een externe klant kan zijn, maar ook een interne klant.

De Lean methodiek als startpunt voor verbeteren

Lean is een methode die kan helpen om bedrijfsprocessen effectiever en efficiënter in te richten. Klinkt dat nog wat abstract? Bekijk dan even onderstaande video, waarin we je in 4 minuten meenemen in de principes die schuilgaan achter Lean.

De 8 verspillingen van Lean

De 8 verspillingen van Lean. Wellicht heb je er weleens van gehoord.  Het is de meest praktische en direct toe te passen methodiek van Lean waarbij je zoveel mogelijk verspillingen uit bedrijfsprocessen haalt. De 8 verspillingen van Lean zijn eenvoudig te onthouden dankzij het Ezelsbruggetje TIMWOODS. Hierbij staat elke letter voor een verspilling.

  • Transport
  • Inventory (voorraad)
  • Motion (beweging)
  • Waiting (wachten)
  • Overproduction (overproductie)
  • Overprocessing (overbewerking)
  • Defects (fouten, uitval)
  • Skills (vaardigheden, talent)

Het elimineren van de 8 verspillingen van Lean kun je toepassen op vrijwel ieder proces. Wanneer je het onder de knie hebt, zul je al snel merken dat het eigenlijk een manier van ‘je boerenverstand gebruiken’ is. Heb je moeite om ALLE verspillingen te elimineren? Dat maakt helemaal niet uit. Het is normaal dat het zelden lukt om alle verspillingen in je proces te elimineren. Soms heb je nou eenmaal een minimale voorraad nodig of kom je niet onder het extra transport uit.

Flow creëren

Een belangrijk uitgangspunt dat schuilgaat achter de methodiek van Lean is het creëren van ‘flow’. Je kunt flow creëren door de doorlooptijd in de stappen van de bedrijfsproces te reduceren. De zojuist besproken methode van de 8 verspillingen is hier slechts één voorbeeld van. Andere tools uit de Lean methodiek die je kunt gebruiken zijn:

Constante kwaliteitsverbetering in bedrijfsprocessen

Wanneer je de Lean methodiek écht goed wilt implementeren in je organisatie is het van belang om constant op zoek te gaan naar kwaliteitsverbetering in je bedrijfsprocessen. Een structuur die je hierbij kan helpen is de Kwaliteitscirkel van William Edwards Deming. Beter bekend als de DMAIC: Define, Measure, Analyse, Improve en Control. Hierin doorloop je vijf fasen wanneer je jouw bedrijfsprocessen wilt optimaliseren volgens de Six Sigma-methode. Meten en statistieken vormen hierbij de basis.

dmaic

Bedrijfsprocessen verbeteren aan de hand van klanttevredenheid

Zoals eerder gezegd staat de klant centraal binnen de Lean methodiek. Hoe goed ken jij jouw klanten? En weet je wat zij écht willen? Door hier op de focussen dring je fouten in de uitvoering terug, reduceer je het aantal processtappen en maak je de uitkomst van de processen voorspelbaar.

Statistiek als basis voor verbeteringen

Aangezien Lean Six Sigma gebaseerd is op feiten en data, is het niet verrassend dat daar ook een stukje statistiek bij komt kijken. Het is belangrijk dat je kennis en kunde hebt van het meetbaar maken van de resultaten, het inzichtelijk maken van de echte wensen van de klanten, het betrouwbaar meten van huidige performances en het objectief toetsen van de grondoorzaken. Simpel gezegd meten = weten en alleen op deze manier weet je zeker dat de oplossingen die geïmplementeerd worden ook daadwerkelijk het gewenste effect hebben.

Zo krijg jij statistiek onder de knie

Heb je nog weinig ervaring met statistiek, maar wil je wel heel graag aan de slag met Lean Six Sigma? Dan raden we je aan om een Lean Six Sigma Green Belt training te volgen. Tijdens deze opleiding leer je werken met statistiek en het programma Minitab.

Wel ervaring met statistiek, maar kun je een opfriscursus gebruiken of wil je leren werken met Minitab? Dan kun je een masterclass Minitab volgen. We hebben een basiscursus Minitab en een cursus Minitab voor gevorderden.

Ook interessant: