Slimmer werken,
blije klanten

Ontdek de verspillingen in jouw bedrijf

De 8 verspillingen van Lean

Het wegnemen van verspillingen in processen vormt een belangrijke kern binnen Lean Management. Door hier oplettend in te zijn, kan je als bedrijf in elk soort proces efficiëntie bereiken. Dit beperkt zich niet alleen tot productieprocessen (zoals bij Toyota), maar strekt zich ook uit over processen die thuis of op kantoor plaatsvinden. Ondanks het brede scala aan mogelijke verspillingen binnen de procesverbetering, kunnen deze verspillingen over het algemeen onder gebracht worden in 8 categorieën.

Ondanks dat de basis van Lean 7 verspillingen kent, wordt er in deze blog nog een 8e verspilling aan toegevoegd. Verspilling van talent lijkt tegenwoordig namelijk ook een belangrijke rol te spelen om maximale toegevoegde waarde voor je klant te creëren.
In deze blog worden achtereenvolgens de 8 verspillingen opgesomd.

Verspilling 1: wachten

Wanneer een proces oponthoud geeft, ontstaat er een bepaalde wachttijd. Vaak wordt deze tijd opgevuld met activiteiten die geen waarde toevoegen. Om deze inefficiënte wachttijd tegen te gaan dient er gestreefd te worden naar een volledige aansluiting van alle processtappen.

Verspilling 2: overbewerking

Wanneer er sprake is van overbewerking ontbreekt de match tussen de vraag van de klant en de activiteiten die je doet als organisatie. Door duidelijke afstemming voorkom je dat je als organisatie meer of minder doet dan de klant van je verwacht. De klant wil per slot van rekening dat er enkel wordt voldaan aan de vraag die hij uitzet en heeft niets aan overbodige extra’s.

Verspilling 3: voorraad

Een ruime voorraad lijkt in eerste instantie geweldig, maar ook binnen dit domein kunnen verspillingen optreden. Het nadeel van een te grote voorraad is dat de opslag en het zoeken naar de juiste middelen veel tijd, geld en energie kosten. In principe zou elke voorraad die je hebt iets op moeten kunnen leveren. Het beste is daarom om te streven naar een voorraad die precies overeenkomt met je behoeften.

Verspilling 4: transport

Verspillingen in het transport kunnen zich op meerdere manieren uiten. Hierbij wordt niet alleen verwezen naar transport in de logistieke zin, maar ook op het gebied van informatie. Verspillingen van transport kunnen hierbij bijvoorbeeld zitten in de hoeveelheid en/of de frequentie ervan. In logistieke zin zou dit idealiter betekenen dat de juiste hoeveelheid op de juiste tijd wordt geleverd zodat verspillingen in opslag en wachttijden worden voorkomen.

Verspilling 5: fouten

Ieder mens maakt wel eens fouten, maar helaas kan ook dit voor verspillingen zorgen. Fouten zijn niet alleen een irritatiefactor voor de klant, maar dienen ook hersteld te worden. Dit herstelproces kost veel tijd, geld en moeite die eigenlijk onnodig was geweest.

Verspilling 6: overproductie

Bij overproductie is er sprake van een te grote voorraad waar je moeilijk vanaf komt. Dit wil je niet als organisatie en daarom is het verstandig om de productie exact af te stemmen op de vraag vanuit de klant. Hierdoor verklein je ook de kans op een verspilling van grondstoffen zoals bij halffabricaten en eindproducten.

Verspilling 7: beweging

Er kunnen ook verspillingen optreden wanneer er sprake is van te veel beweging in een proces. De verspilling van te veel beweging hoeft zich hierbij niet letterlijk te uiten in energie, maar kan ook geuit worden in tijd. Wanneer iets op een vaste plek ligt, wordt dit snel gevonden waardoor er tijd wordt bespaard. Processen kunnen hierdoor sneller en efficiënter doorlopen worden.

Verspilling 8: talent

De 8e verspilling die is toegevoegd is verspilling van talent. Het komt tegenwoordig vaak voor dat hoogopgeleiden in hun werk niets meer doen met de vooraf opgedane kennis. Dit leidt niet alleen tot een verspilling van de kennis, maar zorgt ook voor ontevreden en ongemotiveerde werknemers.

Veel van de zojuist benoemde verspillingen overlappen elkaar. Dit betekent dat een aanpak van de ene verspilling een andere verspilling kan beïnvloeden.

Het wegnemen van alle verspillingen is niet altijd mogelijk. Zo kan transport soms bewust via meerdere wegen gaan, omdat juist op deze manier waarde wordt toegevoegd. Het uiteindelijke doel valt dan ook samen te vatten als een zo soepel mogelijk procesverloop met een tevreden klant als eindresultaat.

 

Ook interessant: