Slimmer werken,
blije klanten

Kaizen Lean: continu verbeteren

Weet jij wat de Japanse equivalent is van continu verbeteren? Kaizen Lean, oftewel “veranderen naar beter”. Het is dan ook niet gek dat Kaizen één van de vele principes is van het Toyota Production System (TPS), de basis van lean management. Vaak wordt Kaizen in één adem genoemd met het woord Hansei. Hansei staat voor het principe van “fouten maken, als je er maar van leert.” Kaizen hangt hier nauw mee samen, want verbetering bereik je alleen als je mag experimenteren of iets beter of juist niet beter werkt.

Kaizen lean

Hoe is Kaizen Lean ontstaan?

Vaak zien mensen Kaizen Lean als een eenvoudige bundel aan instrumenten die je kunt toepassen. Toch is Lean veel meer dan dat als we kijken naar de oorsprong bij Toyota. Innovatie is altijd de kracht van Toyota geweest. Je kunt pas innoveren als je medewerkers laat leren. Door te leren van je fouten kun je de volgende keer namelijk op een andere manier met de situatie omgaan waardoor continu verbeteren wordt gestimuleerd. Je zou kunnen zeggen dat Kaizen eigenlijk dit continu verbeteren is, maar dan in kleine stapjes. Een tool die je helpt bij deze kleine stapjes is door continu de ‘’waarom-vraag” te stellen, oftewel 5x Why. Zo kom je achter de root-cause, oftewel de echte kern van het probleem.

Kaizen toepassen in jouw organisatie?

Nu je wat meer te weten bent gekomen over Kaizen Lean komt ongetwijfeld de vraag opzetten: “Maar wat kan ik er nou mee in mijn eigen organisatie?”. Probeer dan eens de Kaizen workshop uit. Voorafgaand aan deze workshop selecteer je een proces dat je wilt verbeteren. Tijdens de Kaizen workshop doorloop je dan vervolgens de volgende stappen:

  • Bepaal wie de klant is in dit proces (intern & extern)
  • Brengt het huidige proces in kaart door o.a. fysiek het proces te volgen
  • Gebruik creatieve werkvormen (bijv. four-blockers) om oplossingen te bedenken voor het nieuwe werkproces
  • In subgroepen wordt een implementatie-aanpak gemaakt
  • Plan-Do-Check-Act op de uitstaande implementatie-acties

Wil je meer weten over deze basisstappen? Lees dan hier de 5 basisstappen voor Lean Kaizen. Meer leren over Lean? Bestel dan het boek Lean Six Sigma van A tot Z hier.

Ook interessant: