Slimmer werken,
blije klanten

DMAIC: 5-fasen-cyclus

DMAIC: Aanpak voor Lean Six Sigma verbeterproject

Iedereen ziet weleens ruimte voor verbetering in zijn werk. Maar niet iedereen doet hier iets mee. Bijvoorbeeld omdat ze niet weten waar ze moeten beginnen. Dan kan DMAIC een uitkomst bieden. DMAIC projectaanpak is een Lean Six Sigma tool die je helpt een verbeterproject aan te pakken van begin tot eind. Benieuwd wat DMAIC is en hoe het je kan helpen bij het uitvoeren van een verbeterproject? Lees dan deze blog.

lean six sigma green belt training

DMAIC Cyclus

De DMAIC cyclus is een gestructureerde en systematische aanpak om problemen op te lossen in organisaties. Deze cyclus is gebaseerd op de PDCA aanpak van Deming, maar dan meer toegespitst op een Lean Six Sigma traject. De letters van DMAIC staan ieder voor een eigen fase: Define, Measure, Analyze, Improve, Control. Hierbij levert iedere fase met zijn eigen instrumenten een eigen bijdrage aan het eindresultaat.

DMAIC cyclus

Bij ieder Lean Six Sigma project is het belangrijk om de wiskundige uitdrukking Y = f (x) in gedachte te houden. Deze functie laat zien dat resultaten uit processen (Y’s) het gevolg zijn van de variabelen (x-en) binnen werkzaamheden. Een resultaat uit een proces kan bijvoorbeeld zijn: de levering van een order. Een voorbeeld van een variabele binnen werkzaamheden is de ordergrootte of de maand van het jaar. DMAIC houdt rekening met deze formule, omdat het bepaalt welke procesvariabelen de meeste invloed hebben op de procesuitkomsten. De procesvariabelen met de meeste invloed moeten vervolgens worden verbeterd.

Define

De Define-fase is eigenlijk de opstartfase van het project. In deze fase wordt namelijk het probleem in kaart gebracht en de doelstelling (Y) geformuleerd. Dit resulteert in een projectcharter (zie hieronder).

projectcharter

Measure

De Measure-fase brengt de huidige situatie in kaart. Dit betekent dat je de potentiële invloedsfactoren (x-en) vaststelt en meet. De value stream map kan je hierbij helpen.

Analyze

De Analyze-fase is gericht op het onderzoeken van de verschillende invloedsfactoren (x-en). Hierbij ga je kijken of en hoeveel invloed de x-en hebben op je doelstelling. In deze fase worden vaak tools gebruikt als de Pareto-diagram en Ishikawa-diagram.

Improve

Tijdens de Improve-fase implementeer je oplossingen om je projectdoelstelling (Y) te verbeteren. Hierbij neem je de meest invloedrijke x-en als uitgangspunt. Poka Yoke is een voorbeeld van een tool die oplossingen biedt op het gebied van kwaliteit.

Control

In de Control-fase zorg je voor het behoud van je geïmplementeerde veranderingen. Je probeert te voorkomen dat het team in het oude gedrag terugvalt. Dit kan je doen door de belangrijkste x-en en de Y te monitoren met behulp van een control chart. Ook het ‘out-of-control-action-plan’ (OCAP) is een veelgebruikte tool binnen deze fase.

Evaluatie: tollgate review

Na iedere fase wordt er geëvalueerd; Welke instrumenten zijn er ingezet? Waarom? Wat is de bijdrage van deze fase aan de projectdoelstellingen? Deze evaluatie vindt plaats tussen de projectleider (Black Belt of Green Belt) en de opdrachtgever (Champion) en wordt ook wel tollgate review genoemd. Aan het einde van tollgate review besluit de opdrachtgever, op basis van zijn Lean Six Sigma kennis, of er door kan worden gegaan naar de volgende fase. Wanneer er te weinig verbeterpotentieel in het proces zit kan ook besloten worden om de cyclus te beëindigen.

Kortom, de DMAIC is een onmisbaar hulpmiddel bij de aanpak van een Lean Six Sigma verbeterproject. Het is een gestructureerde aanpak met veel focus doordat je gedwongen wordt om naar de x-en te kijken die de Y beïnvloeden. Bovendien kan het opdrachtgevers helpen om richting te geven aan het verbetertraject en hier grip op te houden dankzij de tollgates.

lean six sigma green belt training

Ook interessant: