Slimmer werken,
blije klanten

Standaardwerk en standaardisatie binnen Lean

Waar denk jij aan bij het woord standaardwerk? Grote kans dat woorden in je opkomen als saai, eentonig en hersenloos uit te voeren werk. Toch is standaardwerk wel degelijk ergens goed voor. Sterker nog, we zijn eigenlijk al tijden lang op allerlei gebieden aan het standaardiseren. Denk maar eens aan de ISO-normen, certificeringen, diploma’s en emissienormen. Deze voorbeelden hebben allemaal met een norm te maken en normen zijn terug te herleiden naar standaardisatie. In deze blog vertel ik je hoe belangrijk standaardwerk en standaardisatie is binnen het Lean gedachtegoed.

Standaardisatie in het Lean Huis

Het Lean Huis is altijd een mooie visualisatie van Lean binnen de organisatie. Standaardisatie is in het Lean Huis terug te vinden in het fundament. De onderdelen die het fundament vormen zijn essentieel, want zonder een stabiele fundering stort het bouwwerk in.

Een ander deel van het fundament wordt gevormd door Kaizen. Kaizen betekent ‘continu verbeteren’ en heeft een sterke relatie met standaardisatie. Zo zei Taiichi Ohno het volgende: “Kaizen kan niet bestaan zonder standaardisatie”. Hiermee bedoelde hij dat er zonder standaardisatie geen basis is waaruit verbeterd kan worden.

Standaardisatie hoeft dus helemaal niet saai en eentonig te zijn. Het kan juist als startpunt dienen voor optimalisatie om vervolgens tot een nieuwe en verbeterde standaard te komen.
standaardisatie

5 voordelen van Standaardwerk

 1. Voorspelbaarheid

Een proces wordt dankzij standaardisatie beter voorspelbaar. Je weet bijvoorbeeld beter wat de tijdsduur is tussen input en output. Een leidinggevende weet hierdoor beter waar het proces eventueel bijgestuurd moet worden en een medewerker weet beter wat hij kan verwachten van zijn werkzaamheden. Ook voor de klant kan standaardisatie prettig zijn, aangezien het duidelijk is wat hij wanneer kan verwachten.

2. Uniforme Kwaliteit

Standaardisatie kan nuttig zijn wanneer je een uniform kwaliteitsniveau wilt bereiken. Als alle handelingen in het proces telkens op dezelfde manier worden uitgevoerd, zorgt dit voor vergelijkbare kwaliteit wat betreft de output. De kwaliteit van het proces bepaalt dus uiteindelijk ook de kwaliteit van het product.

3. Behoud van kennis

Gestandaardiseerde activiteiten zorgen voor een makkelijker behoud van de kennis. Standaardwerk is vaak duidelijk en vastgelegd in werkinstructies. Hierdoor is de kans dat de kennis verloren gaat wanneer een collega met pensioen gaat veel minder groot. Bovendien kan een nieuwe werknemer dankzij een standaardwerkproces vrijwel direct aan de slag zonder langdurige inwerktrajecten.

4. Verspillingen identificeren

Standaardisatie maakt het identificeren van verspillingen beter mogelijk. Dankzij de basis die gelegd wordt bij standaardisatie, voert iedereen dezelfde werkzaamheden op dezelfde manier uit. Hierdoor is er veel minder sprake van een zogenaamde blackbox of verborgen fabriek. Omdat standaardisatie dus een bepaalde norm met zich meebrengt, is het veel makkelijker om verspillingen en knelpunten in het proces op te sporen en deze vervolgens te elimineren.

5. Flexibiliteit

Je zou het misschien niet zeggen, maar standaardisatie brengt ook flexibiliteit met zich mee. Denk maar aan medewerkers of flexwerkers die eenvoudig het standaardwerk kunnen oppakken. Daarnaast kun je, wanneer je onderdelen of producten standaardiseert, makkelijker schakelen naar een alternatief. Van een gloeilamp zijn bijvoorbeeld veel merken beschikbaar met dezelfde standaard fitting.

Conclusie: Standaardisatie maakt verbetering mogelijk

Samenvattend kunnen we stellen dat standaardisatie een grote bijdrage levert aan verbetering. Standaardisatie zorgt immers voor een beginpunt waaruit we kunnen starten met optimaliseren. Daarnaast brengt het nog vele concrete voordelen met zich mee zoals voorspelbaarheid, uniforme kwaliteit, behoud van kennis, identificatie van verspillingen en flexibiliteit.

Ook interessant: