Slimmer werken,
blije klanten

Push VS. Pull

Het 4e principe binnen de Lean filosofie wordt gevormd door het ‘Pull principe’. Bij Pull zorg je ervoor dat je alleen doet wat nodig is, wanneer dat nodig is. Je begint dus pas met produceren wanneer de klant hierom heeft gevraagd. Deze vraag gestuurde manier van produceren is het tegenovergestelde van het ‘push principe’ waarbij geproduceerd wordt op basis van voorspellingen. Benieuwd waarom Pull (en Push) tot één van de 5 Lean principes behoren? Lees dan deze blog.

pull yellow belt

Hoe ziet Pull eruit in een proces?

Wanneer je via Pull produceert, begint het altijd met een vraag vanuit de klant. Deze vraag geeft aan elke processtap een signaal af met het aantal te produceren producten. In elke processtap is het ook mogelijk om eventuele minimale voorraden te gebruiken. Hierdoor kan het zijn dat er in de laatste processtap van een productielijn bijvoorbeeld 100 producten moeten worden geleverd, terwijl er in de eerste processtap slechts 80 hoeven te worden gemaakt. De uitstroom van producten is de trigger voor de organisatie om voor nieuwe instroom te zorgen (Kanban).

pull

Pull beschermt tegen voorraadvorming

Het grootste voordeel van een Pull productie is dat het onnodige voorraadvorming tegengaat. Er wordt immers op basis van de klantvraag geproduceerd. De uitstroom van (tussen)producten in elke processtap, is een signaal voor nieuwe instroom uit de vorige processtap. Hierdoor krijg je minimale tussenvoorraden in het proces en worden grote voorraadoverschotten verleden tijd.

pull

Voorbeeld Pull productie

Om de werking van Pull binnen een productie nog iets te verduidelijken, laten we je een voorbeeld zien van een proces waarin een flesje mineraalwater wordt geproduceerd. Zoals je in onderstaande afbeelding ziet, bestaat het proces uit 4 stappen.

pull productie voorbeeld

Voor het gemak hebben we het proces dat doorlopen wordt bij een pull productie opgedeeld in de volgende stappen:

  1. Vraag vanuit de klant: de klant bestelt 10 flesjes mineraalwater.
  2. Zoals te zien is bij de laatste processtap, liggen er nog 5 flesjes op voorraad. Om aan de vraag van de klant te voldoen moeten er dus nog 5 flesjes bij komen.
  3. Bij de laatste processtap worden de etiketten gemaakt en opgeplakt zodat het flesje compleet is. Je ziet dat hier al 1 stuk klaar ligt om in deze laatste processtap te gaan. Er moeten dus nog 4 stuks bij komen vanuit de vorige processtap.
  4. Bij de processtap ervoor liggen er nog 3 flesjes op voorraad die klaar zijn voor bewerking. Dit moet dus nog aangevuld worden met 1 flesje.
  5. Bij de eerste processtap, waar de plastic flesjes worden gefabriceerd, liggen nog 4 flesjes op voorraad. Je hoeft hier dus niets extra’s meer te produceren, omdat er gewoon 1 flesje kan worden aangeleverd.

Normaliter houden bedrijven per processtap ook nog een veiligheidsvoorraad aan, om out-of-stock te voorkomen en levering te kunnen garanderen. Daar zijn we in dit voorbeeld niet vanuit gegaan.

Pull principe in dienstverlenende processen

Naast de traditionele toepassing van Pull in logistieke processen, is het ook toe te passen in dienstverlenende processen. Kijk bijvoorbeeld naar je e-mailbox. Idealiter ontvang je pas een nieuwe mail, als je je eerdere mails hebt afgehandeld. Dit kun je zelf reguleren door je mail bijvoorbeeld maar 2 keer per dag te checken. Ook vergaderingen of nieuwe medewerkers aannemen, kun je op een ‘Pull’ manier doen.

pull yellow belt 

Ook interessant: