Slimmer werken,
blije klanten

Methode van Lean

Lean is een veelgebruikt begrip binnen organisaties. In de wandelgangen hoor je regelmatig uitspraken als ‘er moet meer Lean gewerkt worden’ of ‘wij zijn een Lean organisatie’. Maar weten deze mensen eigenlijk wel waar ze het precies over hebben als ze praten over Lean? In deze blog leggen we de Lean methode uitgebreid uit.

lean methode yellow belt

Lean methode

Het doel achter Lean is processen zo efficiënt mogelijk inrichten, waardoor klanten én medewerkers tevreden zijn. De vele handigheidjes (‘gereedschappen’) die je binnen Lean krijgt aangereikt, zijn er allemaal op gericht om verspillingen als samenwerkend team weg te nemen. Hierdoor houd je uiteindelijk alleen de activiteiten over die waarde toevoegen voor de klant.

De belangrijkste uitgangspunten voor het verbeteren van processen zijn samen te vatten in 3 punten:

  1. De klant staat centraal: De klant bepaalt namelijk welke activiteiten in een proces wel of geen waarde toevoegen. Eigenlijk zou je alles waar de klant niet voor wil betalen, achterwege moeten laten.
  2. Medewerkers zijn sleutelfiguren in het verbeteren: De uitvoerende medewerkers weten het beste wat er speelt en wat er beter kan. Zij ontvangen immers de klachten van klanten.
  3. Iedereen uit de organisatie helpt mee: Om continu te kunnen blijven verbeteren moet het gehele team zich elke dag inspannen om het steeds een stapje beter te doen.

Lean en Lean Six Sigma

Nu we de Lean methode helder hebben, maken we een uitstapje naar Lean Six Sigma. Hoewel ze vaak in één adem worden genoemd, is er wel degelijk een verschil tussen deze twee methoden. In onderstaande afbeelding wordt via een fruitboom gevisualiseerd dat Lean een basis vormt voor Six Sigma. Het liggend en laaghangend fruit valt met de juiste tools en basiskennis makkelijk te bereiken. Wanneer je echter bij de bulk van het fruit en het zoete fruit wilt komen, moet je je een stapje verder ontwikkelen. Dan komt Six Sigma om de hoek kijken.

lean methode

Het gebruik van Lean tools

Lean kent veel verschillende gereedschappen of tools. Welke tools je het beste kan gebruiken, hangt af van de problematiek waar je mee te maken hebt. Wil je een beter georganiseerde werkplek? Dan kan 5s een handige tool zijn. Wil je Lean echt onderdeel maken van je organisatie en continu blijven verbeteren? Gebruik dan een verbeterbord en plan een dagstart en/of weekstart in. Tot slot kan een waardestroomanalyse helpen om processen inzichtelijk te maken en verspillingen te elimineren. Een overzicht van alle 35 Lean tools? Download dan hieronder het E-book.

Ook interessant: