Slimmer werken,
blije klanten

De associatie tussen Lean en Mean

Veel mensen associëren Lean met Mean, maar waarom eigenlijk? Waar komt deze associatie vandaan? In deze blog gaan we dieper in op de redenen van deze associatie.

Waar komt de associatie vandaan?

Om te begrijpen waarom Lean en Mean weleens met elkaar verbonden worden, is het allereerst belangrijk om de betekenissen van beide begrippen helder te hebben. Lean kan opgevat worden als iets dat nauwkeurig is samengesteld zodat je perfect je taken kan uitvoeren. Een voorbeeld van een dier dat Lean is (en misschien soms ook een beetje Mean) is een jachtluipaard. De bouw van een jachtluipaard is nauwkeurig afgestemd op de meest belangrijke functie die hij heeft, namelijk het trekken van korte, snelle sprints.

Ook binnen organisaties kan deze definitie van Lean worden aangehouden. Als organisatie zorg je er immers ook voor dat je zo bent ingericht dat je alleen datgene levert waar de klant om vraagt. Helaas heeft dit streven van Lean binnen organisaties niet altijd een goede reputatie. In het verleden hebben veel organisaties Lean op een onjuiste (en gemene) manier gebruikt. De term ‘kostenbesparing’ werd dan genoemd als reden voor ontslag. Deze ‘gemene’ zet leek echter nooit nuttig te zijn, omdat het ontslaan van mensen op de lange termijn alleen maar meer verliezen opleverde. De associatie tussen Lean en Mean is dus vooral ontstaan doordat sommige organisaties Lean onjuist implementeerden.

Lean en Mean(ingful)

Is de associatie tussen Lean en Mean überhaupt wel terecht? Ons antwoord is: Nee. Een organisatie die Lean al vanaf 1940 succesvol toepast is Toyota. De voornaamste reden van Toyota om Lean te implementeren was om de efficiëntie te verhogen. Hierdoor konden ze meer capaciteit creëren om nieuwe producten te ontwikkelen. Mede dankzij de succesvolle implementatie van Lean is Toyota nu één van de meest innovatieve autofabrikanten ter wereld.

Ondanks dat Lean en Mean dus vaak in één adem worden genoemd, is Lean niet bedoeld om werknemers te ontslaan. Lean draait juist om efficiëntie en een grote klant- en medewerkerstevredenheid om zo een hogere langetermijnwinst te realiseren. Wanneer je Lean succesvol wil implementeren is het dus belangrijk om waarde toe te voegen voor de klant, de medewerkers en de leveranciers. Vandaar dat wij Mean liever zien als Meaningful.

Ook interessant: