Slimmer werken,
blije klanten

Wet van Little

Wet van Little (Little’s Law)

De Wet van Little is in 1961 bedacht door John Little, een voormalig professor aan de Massachussets Institute of Technology. Aangezien de Wet van Little zijn oorsprong vindt in de wachttijd-theorie, is het een belangrijk onderwerp binnen Lean Six Sigma. De stelling wordt veel aangehaald in boeken over operations management en logistiek, mede dankzij de brede toepasbaarheid. De wet is toepasbaar in een veelvoud aan sectoren van industrie tot dienstverlening. Denk hierbij aan fabrieken, kappers en supermarkten. Zelfs in je dagelijkse leven is de wet toepasbaar. Wil je weten wat de Wet van Little precies is en hoe je het kunt gebruiken in een Lean Six Sigma project? Lees dan verder.

green belt training bureau tromp

Wat is de Wet van Little?

Simpel gezegd gaat de Wet van Little over de doorlooptijd of wachttijd in een proces. Om dit te verduidelijken geven we je een voorbeeld. Kijk maar eens naar een kapper. Als kapper wil je niet dat klanten te lang op een knipbeurt moeten wachten. Als dit het geval is, loop je per slot van rekening het risico dat ze naar de concurrent gaan. Om dit te voorkomen zal je goed je proces moeten leren kennen op het gebied van wachttijden en voorraden. De Wet van Little helpt je hierbij.

wachttijd bureau tromp

3 kernvariabelen

De Wet van Little kent 3 kernvariabelen die gezamenlijk veel over je proces kunnen vertellen.

  1. Voorraad (I): De voorraad wordt ook wel ‘work in process’ (WIP) genoemd en gaat over het aantal producten of klanten dat het proces doorloopt. Dit betrekt het hele proces vanaf het moment dat het product of de klant aan het wachten is totdat de dienst wordt geleverd. Je kunt het vergelijken met een rij wachtenden voor de kassa. Stel 4 klanten wachten voor de kassa, dan kan de WIP 5 zijn, omdat er bijvoorbeeld 4 wachtenden zijn + 1 persoon die op dat moment wordt geholpen.
  2. Doorlooptijd (T): Dit wordt ook wel ‘process lead time’ (PLT) genoemd, omdat het gaat over het tijdsbestek van klantorder tot levering van de order. Wanneer je dit bijvoorbeeld vergelijkt met een knipbeurt, bedraagt de doorlooptijd de tijd die je hebt moeten wachten + de tijd die het heeft geduurd om daadwerkelijk geknipt te worden.
  3. Doorstroomsnelheid (R): Dit heet ook wel de ‘throughput rate’ (R) en gaat over het aantal producten dat per tijdseenheid een proces doorstroomt. Als een kapper bijvoorbeeld 30 minuten nodig heeft per kapsel, dan is de doorstroomsnelheid 2 klanten per uur.

De formule

De Wet van Little kan algebraïsch gezien op drie manieren tot uitdrukking komen. Om de stelling te gebruiken is het van belang dat twee van bovenstaande variabelen bekend zijn, zodat je de onbekende variabele kan berekenen. Gebruik vervolgens één van de volgende drie formules:

Wet van Little binnen Lean Six Sigma

Kernzaak binnen Lean Six Sigma is het creëren van zoveel mogelijk waarde voor de klant. Activiteiten die geen waarde toevoegen worden geëlimineerd. Deze activiteiten worden ook wel ‘muda’ of ‘verspillingen’ genoemd. De verspillingen die het meest relevant zijn bij de Wet van Little zijn ‘voorraad’ en ‘wachttijd’.

Praktijkvoorbeeld Wet van Little

Hoe kan je binnen Lean Six Sigma de Wet van Little gebruiken om verspillingen weg te nemen? Deze vraag kan beantwoord worden middels een voorbeeld. Stel je werkt bij een gemeente en verleent omgevingsvergunningen. Je hebt een stapel van 30 vergunningsaanvragen liggen. Na een week lang bijhouden merk je dat je 4 vergunningen per week verleend. De Wet van Little kan je helpen om de doorlooptijd van de vergunningsaanvraag te berekenen:

Uit de formule komt een doorlooptijd van 7,5 weken voor een vergunningsaanvraag. Dit vind je te lang, want een vergunningsaanvraag dient wettelijk binnen 6 weken te worden beoordeeld.

Inmiddels is het een maand geleden dat je met behulp van Lean Six Sigma procesverbeteringen hebt doorgevoerd. Je bent benieuwd naar het resultaat en besluit het proces opnieuw te analyseren. In de nieuwe situatie tel je 15 vergunningsaanvragen die klaarliggen. Na een week zie je dat je er 5 hebt verleend. De formule laat de impact van de procesverbetering zien:

Het is duidelijk dat de Wet van Little een handig hulpmiddel is om de impact van een verbetering op het gebied van snelheid te berekenen. Bovendien kan je ook uit de Wet van Little de algemene stelregels herleiden. Zo wordt in de formule zichtbaar dat het aanhouden van tussenvoorraden in je proces vaak leidt tot een stijging in de doorlooptijd.

green belt training bureau tromp

Ook interessant: