Slimmer werken,
blije klanten

Wat is Smart Industry?

Smart Industry, de vierde industriële revolutie. Dat klinkt als een grote gebeurtenis, die ons hele werkende leven op z’n kop zal zetten. Maar waarom hebben er (buiten de insiders) zo weinig mensen van gehoord? Dus wat is het eigenlijk? En waarom is het belangrijk? Lees deze blog en je bent weer helemaal bij.

Wat is Smart Industry?

Laten we beginnen met de officiële definitie. Smart Industry is de digitalisering en de onderlinge verbondenheid van het productieproces (lees: de waardeketen). Die wordt mogelijk gemaakt door de komst van internet en geavanceerde software en hardware (bijv. internet of things). Er komt daardoor veel meer data beschikbaar van processen, wat het mogelijk maakt patronen te herkennen, processen slimmer aan te sturen en daardoor sneller aan te passen.

En dan nu concreet. Smart Industry betekent het bouwen van “slimme fabrieken” door de inzet van software, hardware en internet, die autonoom produceren op basis van binnenkomende orders. Zelfsturende fabrieken dus. Vergelijk het met het afsluiten van een krantenabonnement. Vroeger ging dat via een bon uit de krant of via de telefoon. Vervolgens gingen mensen op een administratieve afdeling ermee aan de slag en uiteindelijk kreeg je iedere dag de krant in de brievenbus. Dat koste meestal een paar dagen en er waren verschillende mensen bij betrokken. Tegenwoordig sluit je je abonnement af via internet en krijg je, zonder menselijke tussenkomst, iedere dag een digitale krant op je scherm. Smart Industry beoogt hetzelfde, maar dan in de maakindustrie.

4e industriële revolutie

Smart Industry wordt ook wel de vierde industriële revolutie genoemd, en staat daarmee in een belangrijk rijtje van technologische doorbraken. Maar hoe zat dat ook alweer?

Tijdens de eerste industriële revolutie (in Europa eind 18e eeuw) stapten we over van handmatige naar machinaal geproduceerde goederen. Dat ging gepaard met grootschalige veranderingen, schaalvergroting en verstedelijking, mogelijk gemaakt door de doorbraak van gietijzer en de stoommachine.

De tweede industriële revolutie begon halverwege de 19e eeuw. Terwijl de eerste industriële revolutie gericht was op ijzer en stoomtechnologieën, draaide de tweede om staal, elektriciteit en spoorwegen.

De derde industriële revolutie (vanaf de jaren ’50): Door nieuwe communicatievormen (zoals radio) en de computer, werd het mogelijk om informatie bijna overal ter wereld te raadplegen. Productie werd geglobaliseerd, wat zorgde voor nog meer schaalvoordelen.

En dan nu de vierde industriële revolutie, Smart Industry, die zoals gezegd in het teken staat van digitalisering van de productie zelf. De naam ‘vierde industriële revolutie’ (of industry 4.0) is in 2011 voor het eerst gevallen. Of het op lange termijn écht de vierde revolutie is, zal nog moeten blijken. In tegenstelling tot de andere industriële revoluties, is er namelijk geen technologische doorbraak te koppelen aan Smart Industry.

smart industry

Wat is de relatie van Smart Industry met Lean?

In eerste instantie lijkt Smart Industry weinig raakvlakken te hebben met Lean. Smart Industry draait grotendeels om automatisering, terwijl bij Lean automatisering nooit een doel is. Het is beter eerst te experimenteren zonder automatisering, voordat je het gaat inzetten. Want dankzij die experimenten weet je namelijk veel beter wat er echt nodig is. Zo voorkom je dat je een verspilling wegneemt, in plaats van automatiseert. Binnen Smart Industry lijkt automatisering juist een doel op zichzelf: je wilt van een “domme fabriek” naar een “slimme fabriek” en moet daarom automatiseren. Maar waarom? Is dat de wens van de klant? Welke waarde voegt dat toe?

In de praktijk passen deze twee echter wel goed bij elkaar. Een slimme fabriek bevat een keten van optimale en flexibele processen. Daarvoor heb je kennis van de processen en waardestroom nodig. En moet je bovendien weten wat de behoefte van de klant is. Om deze reden is het uiteindelijk wel weer heel logisch om dan met Lean aan de slag te gaan.

Meer weten?

Meer weten over Smart Industry of de relatie met Lean? We vinden het leuk om daar met je over te praten. Neem contact met ons op over info@bureautromp.nl of 030-227 0000.