Slimmer werken,
blije klanten

Scrum en Lean

Je kan Lean Management binnen elke organisatie en op elk denkbaar proces toepassen. Toch heeft iedere manager zo zijn eigen voorkeur voor een bepaalde methode van werken. Zo is agile softwareontwikkeling een methode die enorm in opkomst is. Daarom maken we in deze blog een uitstapje naar de agile methode Scrum en vergelijken we deze met Lean.

Scrum en Lean

Scrum

Scrum is een methode waarbij teams op een flexibele manier producten ontwikkelen. Door middel van korte sprints (1-4 weken) werken ze steeds naar een compleet en werkend product. Samenwerking is erg belangrijk, omdat het zelfsturende team snel moet kunnen inspelen op veranderende omstandigheden. De eisen van het betreffende product worden na elke sprint immers bijgesteld. Daarom is Scrum de ideale methode wanneer de opdrachtgever nog niet precies weet wat hij wil.

Onze Infographic leert jou en je team in één pagina de volledige Scrum-methode toe te passen. Klik hier voor een hoge resolutie.

Scrum en Lean

Overeenkomsten Scrum en Lean

De overeenkomsten van Scrum en Lean zijn samen te vatten in de volgende punten:

  • Het succes van de geïmplementeerde methode is afhankelijk van de kwaliteit van de samenwerking tussen de werknemers.
  • Het doel is een goed eindresultaat die waarde creëert voor de klant. Voor Scrum betekent dit dat de opdrachtgever zijn wensen constant bij kan stellen. Voor Lean betekent dit dat een product zonder enige vorm van verspilling is geproduceerd.
  • Beide methoden hebben korte evaluatiemomenten om te bespreken wat er nog gedaan moet worden. Bij Lean heet dit de dagstart, terwijl dit bij Scrum de ‘Daily Scrum Meeting’ heet.
  • Zowel Scrum als Lean streven het principe na van continu verbeteren. Alleen door continu te leren en aan te passen, blijf je ervoor zorgen dat de klant centraal blijft staan.

Scrum en Lean

Verschillen Scrum en Lean

Ondanks dat beide methoden dus aardig wat overeenkomsten hebben, zijn er ook een aantal verschillen te ontdekken:

  • Beiden methoden zijn op een andere manier ontstaan. In de industriële sector kwam op een gegeven moment de wens om productiesystemen efficiënter in te richten. Als reactie hierop ontstond Lean Management. Scrum ontstond in de omgeving van softwareontwikkeling omdat men zich moest aanpassen aan snelle veranderingen.
  • De manier van toepassen verschilt ook. Lean wordt vaak op grote schaal toegepast waarbij processen in de hele organisatie worden verbeterd. Scrum wordt toegepast in teams van maximaal 11 personen.
  • Bij Lean is het eindresultaat een proces dat zo efficiënt mogelijk is ingericht en voor een langere periode kan worden gebruikt voor een bepaald eindproduct. Bij Scrum wordt er per sprint een deelproduct ontwikkeld. Na de eerste sprint wordt dit prototype geëvalueerd en daarna start het team aan de volgende sprint.

Welke methode is beter?

Op de vraag welke methode beter is, Scrum of Lean, valt geen eenduidig antwoord te geven. Iedereen zal zo zijn eigen voorkeur hebben, rekening houdend met de organisatie. De overeenkomst tussen beide methoden is groot. Het belangrijkste is dat de klant centraal staat en het product krijg wat hij/zij verwacht (en het liefst nog iets meer).

Scrum en Lean

Ook interessant: