Slimmer werken,
blije klanten

Lean leiderschap: 5 tips

Een wetenschappelijke blik op Lean

In deze blog geven we een wetenschappelijke blik op Lean. Een succesvol leiderschap in Lean ontstaat namelijk niet zomaar. Dombrowski en Mielke (2013) deden hier onderzoek naar en vonden 5 basisprincipes waaraan Lean leiderschap moet voldoen. Benieuwd wat deze principes zijn? Lees dan snel verder.

lean leiderschap

De kenmerken van een Lean organisatie

De kenmerken van een Lean organisatie zijn samen te vatten in de volgende piramide.

lean leiderschap

Je ziet dat de focus van Lean zich uitstrekt over 4 gebieden. Echter maken veel organisaties de fout om zich enkel te focussen op het verbeteren van bedrijfsprocessen. Dit doen ze door een aantal medewerkers een set methoden aan te leren om processen te verbeteren en vervolgens de conclusie te trekken dat ze ‘Lean werken’. Dit is echter te kort door de bocht, omdat Lean dus draait om allevier de kenmerken.

Probleem bij enkele focus op bedrijfsprocessen verbeteren

Een ander probleem dat komt kijken bij een enkele focus op bedrijfsprocessen verbeteren, is de weerstand die het kan opleveren bij werknemers. Het invoeren van veel procesverbeteringen brengt namelijk een grote wijziging van taken, verantwoordelijkheden, en bevoegdheden met zich mee. Dit kan bedreigend zijn voor de medewerkers die binnen het proces werken.

Een beter alternatief hiervoor bedacht Toyota al met de quote: ‘First we build people, then we build cars’. Hiermee werd bedoeld dat je een stabiele cultuur van vertrouwen kan creëren door medewerkers respect en uitdagingen te geven en een lange termijn filosofie en visie te ontwikkelen. Kortom, focus je in je leiderschap op allevier de kenmerken in plaats van één.

5 tips voor Lean leiderschap uit de wetenschap

Dombrowski en Mielke (2013) concludeerden uit hun studie dat er vijf basisprincipes zijn waar Lean leiderschap aan moet voldoen;

  1. Fouten worden nou eenmaal gemaakt en dat is helemaal niet erg. Zie iedere fout als een leermoment, alleen dan creëer je een cultuur van continu verbeteren.
  2. Blijf jezelf voortdurend ontwikkelen. Als leider ben je namelijk een rolmodel voor je medewerkers. Een organisatie die continu verbetert ontstaat daarom alleen als leiders dit zelf ook doen.
  3. Geef in een normale werkweek ruimte aan je medewerkers om zich te ontwikkelen. Leer medewerkers hoe ze hun werk kunnen verbeteren, luister naar wat ze zelf willen leren en coach ze hierin.
  4. Ga regelmatig naar de Gemba, oftewel ‘de werkvloer’. Op de plaats waar de waarde voor de klant wordt gecreëerd, dienen de beslissingen te worden gemaakt voor verbetering. Als leidinggevende van een onderwijsinstelling maak je deze beslissingen bijvoorbeeld op basis van de feiten die je waarneemt in een klaslokaal.
  5. Verlies de lange termijn doelstellingen niet uit het oog. Bij Hoshin kanri maak je een concreet actieplan die in dienst staat van de strategische doelstellingen. Door dit concrete actieplan is ieder teamlid zich bewust van zijn of haar bijdrage aan het grotere geheel. 

lean team coaching

Ook interessant: