Slimmer werken,
blije klanten

De 5 basisstappen voor Lean Kaizen

Lean en Kaizen. Wat hebben die twee met elkaar te maken? De methodes Lean en Kaizen worden vaak met elkaar gecombineerd, omdat ze elkaar goed aanvullen. Lean staat voor ‘slank’ en helpt je om een visie te creëren. Kaizen betekent ‘veranderen naar beter’ en helpt je om die visie ook daadwerkelijk te realiseren. Wil je Lean Kaizen in een werkproces toepassen? Dan zijn er een aantal basisstappen die je kunt nemen. In deze blog zullen de basisstappen, die bedoeld zijn voor het maken van een goed begin met Lean Kaizen, worden gepresenteerd.

Lean Kaizen

Stap 1: Zijn er bepaalde werkstandaarden voor het te verbeteren proces?

Een werkstandaard biedt een beschrijving over hoe je het proces kan uitvoeren. In deze eerste stap ga je na of er al een werkstandaard bestaat. Is dit niet het geval? Zet dan de eerste stap en maak er één. Zonder werkstandaard heb je namelijk geen basis om prestaties te verbeteren en is het dus niet zinvol om Lean Kaizen toe te passen. Met een vastgelegde werkstaandaard kun je Lean Kaizen gaan toepassen, omdat je meer waarde kan toevoegen aan deze standaard en verspillingen kan elimineren.

Stap 2: Ga na welke maatstaven er bestaan die iets zeggen over hoe goed een actief proces werkt

Meten = weten. Om een werkproces te verbeteren is het van belang om allereerst het huidige niveau van elk werkproces te bepalen. Anders kun je namelijk achteraf nooit weten of het proces daadwerkelijk verbeterd is. Bepaal welke maatstaven voor verbeteren je gaat gebruiken en zet deze in een tabel. In de tabel registreer je vervolgens wat het gewenste niveau is en wat het huidige niveau is. Hiermee maak je de verbeteringen inzichtelijk. Bestaan er geen maatstaven voor het werkproces dat jij wilt verbeteren? Ontwikkel er dan zelf één. Een maatstaf is cruciaal wanneer je wilt starten met verbeteren.

Lean Kaizen

Stap 3: Verdiep je zoveel mogelijk over het beoogde proces

In deze stap is het de bedoeling dat je zoveel mogelijk leert over het werkproces. Kijk bijvoorbeeld nog eens naar de werkstandaard uit stap 1 of loop het werkproces door met iemand die er veel van weet, de procesdeskundige. Een procesdeskundige kan je helpen om het proces te beschrijven door middel van richtlijnen. Maak hierbij bijvoorbeeld eerst zelf een beschrijving van het beoogde proces en laat deze beschrijving daarna beoordelen door de procesdeskundige om na te gaan of je de werking van het proces begrijpt.

Stap 4: Identificeer de doelstellingen van de organisatie

Het is belangrijk om de doelstellingen van je organisatie duidelijk te hebben. Het zijn per slot van rekening deze doelstelling die het startpunt zullen vormen voor je verbetering. Je kunt dit bijvoorbeeld doen door de verspillingen bloot te leggen die afbreuk doen aan het niveau van je werkprocessen. Heeft jouw organisatie geen concrete doelstellingen bepaald? Ga dan op zoek naar maatstaven die het meest verwant zijn aan de verwezenlijking van de organisatiedoelen (klanttevredenheid, omzet, winst en marktaandeel).

Stap 5: Bepaal de tijdsstrekking waarin je Lean Kaizen wilt toepassen

Maak voor jezelf een tijdsplanning, zodat je efficiënt te werk gaat. Deze planning bepaalt de focus, grenzen en de verwachtingen voor het uitvoeren van een Lean Kaizen-project.

Nog even opfrissen wat de Lean principes nou ook alweer waren? Bekijk dan de video hieronder.

Ook interessant: