Slimmer werken,
blije klanten

FMEA (+ voorbeeld)

Het succes van het gebruik van een ‘Failure Mode and Effect Analysis’ heeft zich onder andere al bewezen in het militaire systeem bij het leger, de NASA en in de auto-industrie. In onze vorige blog gaven we al een korte inleiding over FMEA en hoe je het zelf kan toepassen middels een template. Vind je het nog lastig hoe je moet beginnen met het maken van een FMEA? Geen zorgen, in deze blog lopen we er nog eens rustig doorheen en geven we je een voorbeeld van een ingevulde FMEA.

FMEA

Wat is een FMEA?

Een FMEA helpt je om te onderzoeken wat de gevolgen zouden zijn bij het mogelijk falen van een proces of product. Hierdoor kan je op voorhand constructieve maatregelen nemen die het mogelijk falen zouden kunnen voorkomen, de kans op falen zou verlagen of de impact zou verminderen.

De fasen van een FMEA

Een FMEA bestaat uit de volgende 3 fasen:

 • Measure fase: Relateert en prioriteert de processtappen aan de input variabelen.
 • Analyse fase: Zorgt ervoor dat je de hoofdoorzaken in een proces vindt.
 • Control fase: Verzacht de risico’s in een nieuwe situatie, omdat er maatregelen worden gedefinieerd.

Deze fasen dragen er uiteindelijk aan bij dat er input wordt gegenereerd voor het ‘out of control action plan’ (OCAP).

Wanneer gebruik je een FMEA?

Een FMEA kan je op verschillende momenten gebruiken:

 • Bij de ontwikkeling van nieuwe systemen, processen of producten.
 • Wanneer bestaande ontwerpen of processen veranderen.
 • Design fase: om de risico’s van een project te begrijpen
 • Measure fase: om KPIV’s (Key Process Input Variabele) te relateren en te prioriteren aan processtappen.
 • Analyse fase: om de verbeter implementatie risico’s te begrijpen.
 • Improve fase: om de effectiviteit van een control plan in te schatten.

Risk Priority Number (RPN)

De 3 cruciale elementen om een FMEA te berekenen zijn in onderstaande afbeelding te zien.

FMEA

Door deze elementen met elkaar te vermenigvuldigen kom je achter het ‘Risk Priority Number’ (RPN). Hiermee kan je bepalen welke processtappen het grootste risico hebben en als eerste aangepakt moeten worden. De weging van de elementen wordt aangegeven op een schaal van 1 tot 10. Hierbij geldt; hoe hoger het cijfer, hoe groter de wegingsfactor.

RPN = Severity x Frequency of occurence x Likelihood of detection

Klik hier voor de gradaties van de scoren.

Acties bij RPN

Welke acties kan je ondernemen bij de verschillende RPN-scores? Voor het gemak hebben we dit even in een tabelletje gezet. Hierbij moet je wel bedenken dat je de schaalverdeling van de RPN scores indien nodig moet aanpassen, zodat hij past bij jouw organisatie. Ook is het altijd belangrijk om te kijken naar de verdeling van de scores. Wanneer binnen één van de gebieden (Severity, Occurence, Detection) een 10 wordt gescoord is verder onderzoek noodzakelijk.

Acties FMEA

Lean methode

Het doel achter Lean is processen zo efficiënt mogelijk inrichten, waardoor klanten én medewerkers tevreden zijn. De vele handigheidjes (‘gereedschappen’) die je binnen Lean krijgt aangereikt, zijn er allemaal op gericht om verspillingen als samenwerkend team weg te nemen. Hierdoor houd je uiteindelijk alleen de activiteiten over die waarde toevoegen voor de klant en waar hij daadwerkelijk voor wil betalen.

De belangrijkste uitgangspunten voor het verbeteren van processen zijn samen te vatten in 3 punten:

 1. De klant staat centraal: De klant bepaalt namelijk welke activiteiten in een proces wel of geen waarde toevoegen. Eigenlijk zou je alles waar de klant niet voor wil betalen, achterwege moeten laten.
 2. Medewerkers zijn sleutelfiguren in het verbeteren: De uitvoerende medewerkers weten het beste wat er speelt en wat er beter kan. Zij ontvangen immers de klachten van klanten.
 3. Iedereen uit de organisatie helpt mee: Om continu te kunnen blijven verbeteren moet het gehele team zich elke dag inspannen om het steeds een stapje beter te doen.

Het vullen van een FMEA

invullen FMEA

Voorbeeld FMEA

Tot slot hebben we nog een voorbeeld van de FMEA van een pinautomaat. Ook bij een pinautomaat kunnen er gevolgen zijn van het falen van het product. Het kan bijvoorbeeld handig zijn om te achterhalen hoe lang het duurt voordat een pinautomaat aangeeft dat deze buiten gebruik is op dagen dat mensen veel geld opnemen. Ook kan het verstandig zijn om vooraf te achterhalen wat de gevolgen zijn wanneer er een netwerkstoringen optreed. Om een voorbeeld FMEA van een pinautomaat te zien klik je hier.

Download het FMEA template

Klaar om zelf een FMEA toepassen? Download ons template en lees in ons vorige blog welke stappen je moet volgen om deze correct in te vullen.

Ook interessant: