Slimmer werken,
blije klanten

Leer alles over FMEA (+ doe-het-zelf template)

FMEA in 10 stappen

‘Failure Mode and Effects Analysis’ is een bekende Lean Six Sigma tool. Eerst werd FMEA veel toegepast in de luchtvaart- en automobielindustrie (zoals de Apollo missies in 1960). Tegenwoordig spreidt de toepassing van deze tool zich echter uit over diverse sectoren.
Benieuwd wat FMEA is en hoe je hier als bedrijf (via ons template) in 10 stappen zelf mee aan de slag kan gaan? In dit artikel kom je het te weten.

Klik om meer te leren over FMEA

Een blik op FMEA

FMEA zorgt ervoor dat proces- en productiefouten aan het licht komen, zodat er op tijd maatregelen kunnen worden genomen. Hierdoor wordt niet alleen de kans op fouten verlaagd, maar ook de impact ervan. Bovendien kan FMEA ervoor zorgen dat fouten soms helemaal worden voorkomen.

Waarom wordt een FMEA eigenlijk uitgevoerd? Allereerst vormt deze tool een hulpmiddel om oorzaken van fouten te herkennen en zwakke plekken op te sporen. Op deze manier kan er een ingeschat risico voor de klant en/of organisatie worden vastgesteld. Op basis hiervan kunnen prioriteiten worden toegekend voor verdere analyse (Analyze Fase). Vervolgens worden de maatregelen om het risico te beperken gedefinieerd (Control Fase) en kunnen ze gebruikt worden als input van het ‘Out of Control Action Plan’ (OCAP).

De 3 variabelen van FMEA

FMEA kent 3 cruciale elementen met betrekking tot fouten:

 1. Severity: De ernst van de fouten
 2. Frequency of occurence: De frequentie van de fouten
 3. Likelihood of detection: De kans dat de fout wordt opgemerkt

Deze elementen vormen uiteindelijk het ‘Risk Priority Number’ (RPN). De weging van de elementen wordt aangegeven op een schaal van 1 tot 10. Hierbij geldt; hoe hoger het cijfer, hoe groter de wegingsfactor.

De bijbehorende formule ziet er als volgt uit:
RPN = Severity x Frequency of occurence x Likelihood of detection
Wanneer de RPN > 120 is actie noodzakelijk.

Ga zelf aan de slag met FMEA

Om zelf aan de slag te gaan met FMEA vul je hieronder je gegevens in en download je het doe-het-zelf template.

Vul het template in aan de hand van de volgende 10 stappen:

 1. Beschrijf de processtappen in de eerste kolom.
 2. Schrijf per processtap op wat er mogelijk fout kan gaan.
 3. Omschrijf wat er met de klant en proces gebeurt als de fout optreedt.
 4. Beoordeel hoe ernstig dit effect is (Severity).
 5. Identificeer de oorzaken van de fout.
 6. Beoordeel hoe vaak de fout voor komt (Frequency of occurence).
 7. Beoordeel hoe lang het duurt voordat de fout wordt opgemerkt (Likelihood of detection).
 8. Sorteer de ‘Risk Priority Numbers’ van hoog naar laag en bespreek dit met het team. Dit helpt om focus aan te brengen binnen het team en te bediscussiëren welke processtappen eerst aangepakt moeten worden.
 9. Stel concrete maatregelen op met verantwoordelijke personen.
 10. Voer de maatregelen uit en beoordeel opnieuw de ‘Frequency of occurence’ en ‘Likelihood of detection’. Hoogstwaarschijnlijk zal de mogelijke fout minder vaak voorkomen en/of sneller opgemerkt worden als gevolg van de genomen maatregelen. De ‘Severity’ factor zal in de meeste gevallen gelijk blijven, omdat de ernst van het mogelijk falen niet veranderd.

Klik om meer te leren over FMEA

Ook interessant: