Slimmer werken,
blije klanten

Wat is Lean en hoe pas je het toe?

Lean is één van de meest gebruikte methodes voor het verbeteren van je bedrijfsprocessen. Het zou goed kunnen dat je het al vaak voorbij hebt zien komen, maar wat is Lean nu eigenlijk precies? En hoe pas je het toe? Dat bespreken wij in deze blog.

Klantwaarde

Binnen Lean houd je je bezig met het creëren van klantwaarde. Als je Lean werkt dan probeer je zoveel mogelijk waarde voor je klant toe te voegen. Hierbij kun je 2 verschillende klanten onderscheiden:

  • Interne klanten: collega’s en het management
  • Externe klanten: afnemers, de klanten zoals we het kennen

Klantwaarde wordt zoveel mogelijk gecreëerd door verspillingen binnen processen te elimineren. Deze verspillingen zijn werkzaamheden die geen klantwaarde toevoegen. Dit wil zeggen: werkzaamheden waar de klant niet bereid is om voor te betalen of om op te wachten. Want vaak voer je ontzettend veel activiteiten uit die eigenlijk helemaal niet nodig zijn. Bij een Lean project moet je jezelf dan ook de vraag stellen: ‘Voegt deze processtap of activiteit klantwaarde toe?’. Zo ja, dan is dit een waardevolle activiteit en mag deze behouden worden. Dit wordt ook wel een ‘Customer Value Added’ activiteit genoemd. Als de activiteit echter geen klantwaarde toevoegt, moet je kijken wat voor activiteit het dan is:

  • Business Value Added: dit zijn activiteiten die geen waarde voor de klant toevoegen, maar die nodig zijn om de organisatie draaiende te houden of verplicht zijn vanuit wet- of regelgeving. Deze kunnen niet volledig geëlimineerd worden, maar moet je wel proberen te minimaliseren.
  • Non Value Added: dit zijn activiteiten die voor zowel de klant als voor de organisatie geen waarde toevoegen. Deze moeten dus wel (zoveel mogelijk) geëlimineerd worden.

Deze verspillingen zijn onder te delen in acht verschillende verspillingen, zoals voorraad, wachttijden of overproductie. Door alle verspillingen te elimineren bedien je je klant dus beter, verminder je de doorlooptijd, behaal je een hogere productiviteit en werk je efficiënter.

Dus, wat is Lean nu precies? Het is een methodiek om verspillingen te elimineren en zo efficiënter te werk te gaan. Dit doe je aan de hand van de 5 Lean-principes.

5 Lean principes

1. Waarde: Om klantwaarde te kunnen toevoegen moet je uiteraard wel weten wie je klanten zijn en wat zij willen. Dit zijn dan ook twee vragen die je jezelf bij dit eerste principe moet stellen.

Wat is Lean?2. Waardestroom: binnen dit principe ga je de huidige situatie schetsen. Dat wil zeggen; je gaat je huidige processen in kaart brengen. Dit doe je vaak aan de hand van een waardestroomanalyse, waarbij je alle processtappen en activiteiten opschrijft. Voor elke werkzaamheid ga je vervolgens bedenken of het een Customer, Business of Non Value Added activiteit is.

Wat is Lean?

3. Flow: bij dit principe ga je de gevonden verspillingen werkelijk elimineren. Hierdoor gaan je processen er echter wel anders uitzien. Het is dan ook van belang dat je ervoor zorgt dat het proces een vloeiende doorstroom heeft en er een natuurlijk flow ontstaat. Hierdoor voorkom je dat er opstoppingen of nieuwe verspillingen ontstaan.

Wat is Lean?

4. Pull: helaas, het proces is nog niet klaar. Een belangrijk principe binnen Lean is namelijk ‘‘Pull’’: doe alleen wat nodig is, wanneer het nodig is. Anders gezegd, je moet een proces pas beginnen zodra een klant hier een signaal (bijvoorbeeld een bestelling) voor geeft. Het is hierbij niet realistisch om helemaal geen voorraad te hebben, maar deze moet wel minimaal zijn. Eigenlijk moet je je klanten zo goed kennen dat je weet hoeveel zij (ongeveer) vragen en dit moet je op voorraad hebben. Niet meer en niet minder! Op deze manier voorkom je onnodige tussen- en eindvoorraden.

Wat is Lean?

5. Perfectie: dit is het laatste Lean-principe. Zodra alle verspillingen zijn geëlimineerd en je proces goed loopt, moet je streven naar perfectie. Hiermee bedoelen wij niet dat je werkelijk perfect moet zijn om Lean te werken, maar wel dat je een cultuur moet creëren van continu verbeteren. Je moet het dus zo goed mogelijk willen doen en elke dag willen groeien. Op deze manier zorg je ervoor dat er niet in oude gewoontes wordt teruggevallen en dat je telkens nieuwe manieren probeert te zoeken om klantwaarde toe te voegen.

Wat is Lean?
Wil je nog meer weten over Lean, dan hebben we een mooie E-book met daarin 35 Lean tools.

Ook interessant:

Volg ons op LinkedIn (we delen onze artikelen met je)

Of deel het in je netwerk: