Slimmer werken,
blije klanten

Green Belt oefenexamen 2 antwoorden

1. Een Green Belt wil het gewicht van deelnemers aan een nieuw dieet vergelijken vóór en ná deelname. Welke van de volgende tests kan worden gebruikt om te constateren of er een significante afname van hun gewicht is?

A. One-sided Paired T-test
B. Two-sided Paired T-test
C. One-sided Two sample T-test
D. Two-sided Two sample T-test

2. Hoeveel defecten produceert een bedrijf op 6 sigma niveau?

A. 3,4 per miljoen
B. 233 per miljoen
C. 1350 per miljoen
D. 6210 per miljoen

3. Hoe kunnen we gemeten waarden van lengte, volume en tijd NIET omschrijven?

A. Meetbaar
B. Discreet
C. Continue
D. Variabel

4. Value Stream Mapping is het best samen te vatten als:

A. Een grafische techniek om een stroomschema in kaart te brengen
B. Het in kaart brengen van inputs, outputs en taken
C. Een stapsgewijze weergave van swimming lanes
D. Een techniek om een proces in kaart te brengen samen met de stroom van materialen en informatie

5. Wat is bij een normale verdeling de relatie tussen het gemiddelde, de mediaan en de modus?

A. Ze zijn allemaal gelijk
B. Het gemiddelde en de modus hebben dezelfde waarde, de mediaan is verschillend
C. Alle drie waarden zijn verschillend
D. Het gemiddelde en de mediaan zijn gelijk, de modus is verschillend

6. Welke van de volgende waarden is een algemeen aanvaard niveau voor het alpha-risico?

A. 0.05
B. 0.50
C. 0.70
D. 0.95

7. Welke waarde neemt toe wanneer de procesprestaties verbeteren?

A. Range
B. Cp
C. Gage R&R
D. USL

8. Waarom maken we een FMEA?

A. Om op voorhand risico’s in kaart te brengen en maatregelen te treffen
B. Om te bepalen wat we moeten doen als het proces Out of Control raakt
C. Om een proces zo te vormen dat het bijna onmogelijk wordt fouten te maken
D. Alle bovenstaande anwoorden zijn juist


Ook interessant:

Vind je dit artikel interessant? Deel het in je netwerk.