Slimmer werken,
blije klanten

Green Belt oefenexamen 2

1. Een Green Belt wil het gewicht van deelnemers aan een nieuw dieet vergelijken vóór en ná deelname. Welke van de volgende tests kan worden gebruikt om te constateren of er een significante afname van hun gewicht is?

 
 
 
 

2. Hoeveel defecten produceert een bedrijf op 6 sigma niveau?

 
 
 
 

3. Hoe kunnen we gemeten waarden van lengte, volume en tijd NIET omschrijven?

 
 
 
 

4. Value Stream Mapping is het best samen te vatten als:

 
 
 
 

5. Wat is bij een normale verdeling de relatie tussen het gemiddelde, de mediaan en de modus?

 
 
 
 

6. Welke van de volgende waarden is een algemeen aanvaard niveau voor het alpha-risico?

 
 
 
 

7. Welke waarde neemt toe wanneer de procesprestaties verbeteren?

 
 
 
 

8. Waarom maken we een FMEA?

 
 
 
 

 

 

Ook interessant: