Slimmer werken,
blije klanten

Green Belt oefenexamen 1 antwoorden

1. Wat houdt de Upper Control Limit (UCL) in?

A. De bovengrens van het proces die aangeeft of het proces stabiel is
B. De bovengrens van het proces die aangeeft of het proces aan de klantwens voldoet
C. De grens van wat een klant belangrijk vindt
D. De grens van het proces zelf

2. In een fabriek waar ze filters maken, plaatst de klant een order waarbij hij graag 6 filters per minuut wil ontvangen. De fabriek kan echter slechts 4 filters per minuut produceren. Wat is de Takt-tijd van dit proces?

A. 10 seconden
B. 60 seconden
C. 15 seconden
D. 360 seconden

3. Welke bewering over de idee├źn en technieken die gebruikt worden in Lean Six Sigma is waar?

A. De technieken zijn specifiek en nergens anders voor te gebruiken
B. Ze zijn alleen bruikbaar voor een Green Belt
C. Ze zijn zinnig voor een breed gebied van managementtaken
D. Het is alleen toepasbaar voor productie

4. Waar staan de letter SIPOC voor?

A. Suppliers, Inputs, Process, Outputs, Customers
B. Supplies, Inputs, Process, Outputs, Customers
C. Statistical, Inputs, Probability, Outliers, Causes
D. Suppliers, Inventory, Process, Outputs, Customers

5. In wat voor data voorziet een Value Stream Map normaal gesproken niet?

A. Tussenvoorraden
B. Bewerkingstijden
C. Voorraad van de leverancier
D. Afkeur

6. Welk type verdeling duidt hoogstwaarschijnlijk op 2 groepen of processen?

A. Een normaalverdeling
B. Een bimodale verdeling
C. Een truncated verdeling
D. Een negatief scheve verdeling

7. Hoe bereken je de Proceseffici├źntie?

A. (Value-Add Time / Process Lead Time) * 100%
B. (Value-Add Time / Process Lead Time)
C. (Process Lead Time / Value-Add Time) * 100%
D. (Process Lead Time / Value-Add Time)

8. Wat maakt deel uit van een Control Plan?

I. Een stroomschema van het proces
II. De noodzakelijke metingen van het proces
III. De strategie voor Pull-productie
IV. De specificaties voor de kritische X en Y parametersA. Tussenvoorraden
V. De acties die moeten worden genomen als de X of Y parameters afwijken van de specificaties

A. I, II, III
B. II, IV, V
C. III, IV, V
D. Ze staan allemaal in een Control Plan


Ook interessant:

Vind je dit artikel interessant? Deel het in je netwerk.