Slimmer werken,
blije klanten

Wat zegt flow over een proces?

Een goede Flow zorgt voor een snelle doorstroom in een proces en is daarmee een belangrijk onderdeel binnen Lean. Geen wonder dus dat dit het 3e Lean principe vormt. In deze blog leggen we uit wat (one-piece) flow precies inhoudt en wat de voordelen ervan zijn.

flow

Wat is (one-piece) flow?

Binnen het begrip ‘One-piece flow’ staat ‘One-piece’ voor stuksgewijs en verwijst ‘flow’ naar de continue doorstroming. Simpel gezegd betekent het dat er steeds één item door een serie van processtappen wordt verplaatst. Hierdoor worden kostbare voorraden tot een minimum beperkt en worden fouten niet doorgegeven aan de volgende processtap. Dit staat haaks op de batchproductie waarbij grote hoeveelheden ineens worden gemaakt en vervolgens liggen te wachten tot ze weer verder kunnen in het proces.

Je kunt een goede flow herkennen aan de volgende punten:

  • Een product / kleine batch of dienst stroom door het proces zonder stil te staan.
  • Het product of de dienst wordt eerst helemaal afgemaakt, voordat er aan een nieuw product of dienst begonnen wordt.
  • Er vindt een snelle opeenvolging plaats van de processtappen. Hierdoor liggen je goederen niet stil en lever je diensten aan zonder tussentijdse wachttijd voor bijvoorbeeld aanvullende informatie.

Flow

De voordelen van Flow

  • Je hebt een kortere doorlooptijd en minimale voorraden, doordat elk product of dienst direct doorstroomt naar de volgende processtap.
  • Je bouwt kwaliteit in binnen je proces, wat zorgt voor flexibiliteit. Doordat je met kleinere batches werkt, kun je fouten sneller herstellen omdat deze betrekking hebben op kleine hoeveelheden.
  • Er vindt een reductie plaats van verspillingen zoals (tussen)voorraden, wachttijd en transport.

Voorbeeld One-piece Flow

Je kunt flow zowel inbouwen in een productieomgeving als in een dienstverlenende omgeving. In een productieomgeving kan je bijvoorbeeld denken aan een lopende band met een vast aantal producten of bewerkingsstations. Het te maken product is dan constant in beweging (én bewerking), van begin tot eind. In een dienstverlenende omgeving kan je ook flow inbouwen, denk maar aan het verlenen van vergunningen. Het is veel efficiënter om een vergunning eerst in 1 keer volledig af te ronden, voordat je aan de volgende begint.

flow

Ook interessant: