Slimmer werken,
blije klanten

Lean filosofie

De kracht van de Lean filosofie:

Dat in de Lean filosofie de klant centraal staat is algemeen bekend. Bij de term ‘klant’ wordt vaak gedacht aan de eindklant of de interne klant. De belangrijkste klant wordt meestal over het hoofd gezien: de medewerker.

Eén van de belangrijkste drijfveren van Toyota om met het Toyota Production System te beginnen, was het behoud van betrokken medewerkers. Na de Tweede Wereldoorlog bedongen de Amerikanen meer zekerheid voor arbeiders in Japan, om meer stabiliteit in de regio te creëren. De Japanse medewerkers kregen een aanstelling voor het leven. Zo ook bij Toyota. Dit had een grote impact op het bedrijf.

De medewerker staat centraal

Voor de lange termijnvisie waren niet langer machines de voornaamste ‘bezittingen’, maar werden de medewerkers het belangrijkst. Waar een machine misschien tien jaar meegaat, zou het bedrijf veertig jaar met dezelfde medewerkers werken. Het was daarom van het grootste belang dat er in de werknemers werd geïnvesteerd. Mede daarom was repetitief lopende band werk – dat in de jaren ‘40 en ‘50 gangbaar was in de auto-industrie – niet wenselijk. Toyota voerde ‘Kaizen’ in. Het continu verbeteren had als doel de medewerkers zelf invloed te geven op hun werk en werkplek. De gedachte hierachter was dat wanneer de werknemer zijn eigen werk kon verbeteren en inrichten, deze ook na veertig jaar nog met gedrevenheid bleef werken. Het Toyota Production System bleek de grondlegger voor de Lean filosofie.

het lean huis

De kracht van de Lean filosofie is om medewerkers eigenaar te maken van hun werk. Dit zorgt naast meer betrokkenheid ook voor meer werkplezier. Hoewel het verbeteren van processen en het maximaliseren van winst mooie neveneffecten zijn van Lean, behoort het niet tot de kern van de filosofie. Het fundament van Lean is samenwerken op de lange termijn, of het nu gaat om leveranciers of werknemers.