Slimmer werken,
blije klanten

Het verschil tussen Lean en Lean Six Sigma

Lean is afkomstig van Toyota en richt zich op het wegnemen van verspillingen uit processen, waardoor alleen dat wat waardevol is overblijft. Door de klant centraal te stellen worden alleen die stappen in het proces uitgevoerd die waarde toevoegen voor de klant. Alle niet-waarde toevoegende processtappen worden verspillingen genoemd. Door middel van instrumenten zoals een Value Stream Map of een Kaizen sessie worden processen verbeterd. De instrumenten die bij Lean worden gebruikt zijn over het algemeen eenvoudig te begrijpen en makkelijk te gebruiken. Lean wordt vaak wel “de boerenverstand methode” genoemd. De twee belangrijkste pijlers van Lean zijn (i) de mensen centraal en (ii) continu verbeteren.

Six Sigma is minder toegankelijk dan Lean

Six Sigma daarentegen is gebaseerd op statistische gegevens. Six Sigma richt zich op het verminderen van variatie in processen waardoor een constante kwaliteit van procesoutput ontstaat. Bij productieprocessen zoals een frisdrankenfabriek is dit makkelijk voor te stellen. Echter ook bij dienstverleningsprocessen is een constante kwaliteit van output belangrijk. Het aanvragen van een parkeervergunning mag niet de ene keer 10 dagen duren en de volgende keer slechts 1 dag. Om processen een constante output te laten behalen wordt eerst data verzameld en deze wordt geanalyseerd. Op basis hiervan wordt gekeken waardoor de uitschieters worden veroorzaakt. Six Sigma is dus meer een wetenschappelijke aanpak.

Lean en Six Sigma: een mooie combinatie

Doordat de beide methodieken elkaar goed aanvullen worden deze vaak samen gebruikt (Lean Six Sigma). Soms kiest een organisatie ervoor om eerst verbeteringen door te voeren met de laagdrempeligere Lean methodiek. In een volgende fase wordt Six Sigma geïntroduceerd om meer onderbouwd veranderingen door te voeren.